Voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Welkom bij Logeren bij Vlamingen.

De website, logerenbijvlamingen.com, wordt aangeboden door Joeri De Bonnaire, eigenaar van Logeren bij Vlamingen, kantoorhoudende te Montreal, lieu dit Pouget, Frankrijk en ingeschreven onder siret no. 53453667700014

 

Deze website is een platform waar eigenaars/adverteerders van vakantieaccommodaties hun accommodaties te huur aanbieden op deze website, door middel van een advertentie, aan bezoekers van deze website.

 

Door de website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Wij adviseren u dan ook deze algemene voorwaarden te lezen.

 

Elke afgesloten huurovereenkomst gebeurd rechtstreeks tussen verhuurder en huurder. Joeri De Bonnaire en logerenbijvlamingen.com zijn en worden geen partij bij een tot stand gekomen huurovereenkomst.


In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe logerenbijvlamingen.com uw privacy beschermd wanneer u onze Website gebruikt. Daarnaast leggen we uit hoe logerenbijvlamingen.com omgaat met uw persoonlijke gegevens. Ons Privacybeleid kunt u via de link onder aan de website raadplegen.

 

Definities:

 

Accommodatie: Het te huur aangeboden vakantieverblijf dat op logerenbijvlamingen te huur wordt aangeboden door de eigenaar of verhuurder.

Adverteerder: Eigenaar of verhuurder van een accommodatie die op deze site te huur aangeboden wordt.

Huurder: Persoon die een accommodatie huurt van een adverteerder/eigenaar op deze site.

Huurprijs: De totale huursom die bij de huurder in rekening wordt gebracht. Reserveringskosten, huur van linnenpakketten, eindschoonmaak en dergelijke worden ook geacht tot de totale huur te behoren zulks met uitsluiting van de waarborgsom.

Reservering:  Een reservering komt tot stand nadat de verhuurder/adverteerder aan logerenbijvlamingen.com heeft aangegeven de aanvraag tot reservatie van een huurder te zullen accepteren.

Provisie: De provisie is een vast percentage dat over de huur in rekening wordt gebracht als vergoeding voor het plaatsen van de accommodatie op de website.

Incasso: De provisie die de verhuurder uit hoofde van geaccepteerde boekingen verschuldigd is wordt automatisch per reservatie aan de verhuurder middels een factuur kenbaar gemaakt. 
De verhuurder is gehouden deze factuur binnen 14 dagen te betalen. Betaling kan door middel van paypal, sofort banking of via overschrijving.

kalender: De adverteerder/eigenaar is verplicht om zijn kalender, prijzen en periodes op logerenbijvlamingen.com actueel houden, bij nalatigheid kan de advertentie verwijderd worden.

Meerdere accommodaties :  Indien een adverteerder over meerdere accommodaties beschikt dan kan in één advertentie slechts één accommodatie worden aangeboden en als zodanig dienen de huurprijzen, omschrijvingen, verhuurkalenders, foto's overeen te komen met deze ene accommodatie. Het is niet toegestaan om meerdere accommodaties voor de prijs van één aan te bieden.

Klachten van huurder: Wij zullen klachten over een accommodatie nooit zelf inhoudelijk behandelen of optreden als bemiddelaar tussen betrokken partijen. Als een klacht niet behandeld wordt door de verhuurder heeft logerenbijvlamingen.com het recht om een advertentie te verwijderen.

Verlengen betaalde advertentie: Vaste abonnementen worden niet automatisch verlengt. 28 en 14 dagen voordat uw abonnement afloopt, ontvangt u een e-mail van logerenbijvlamingen.com om u op de hoogte te brengen en de vraag of u uw abonnement wil verlengen.

BTW: logerenbijvlamingen.com is gevestigd in Frankrijk en ingeschreven als auto-entrepreneur en vrijgesteld van BTW. Dit zal vermeldt staan op alle facturen als "BTW niet van toepassing volgens artikel 293 B van het CGI." U als adverteerder kan dan ook geen BTW terugvorderen.

 

 

Artikel 1. Gebruik van de website

Bij het gebruik van deze website dient er gehoorzaamd te worden aan de Algemene Voorwaarden. U mag deze website enkel gebruiken voor het plaatsen, opzoeken, beoordelen en contacteren van accommodaties en diens eigenaren. Indien er enige vorm van wederrechtelijke praktijken ontdekt wordt, is het verbannen of opstarten van een rechtelijke procedure een mogelijke en gerechtigde vorm van reactie of sanctie. Daarbij wordt u verondersteld niet enkel deze voorwaarden na te leven, maar elke andere Europese en niet-Europese wet te handhaven. Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor wederrechtelijke acties of praktijken door onze gebruikers.

 

Artikel 2. Regels voor het plaatsen van een advertentie


Logerenbijvlamingen.com is uitsluitend en nadrukkelijk bestemd voor particuliere eigenaren van vakantie accommodaties, die hun accommodatie willen aanbieden en verhuren op Logerenbijvlamingen.com.

Het is alleen voor Nederlandstalige verhuurders mogelijk om een advertentie te plaatsen op Logerenbijvlamingen.com. Mocht Logerenbijvlamingen.com een advertentie tegenkomen in een andere taal dan het Nederlands of Logerenbijvlamingen.com heeft het vermoeden dat de adverteerder/verhuurder de Nederlandse taal niet machtig is, dan plaatst Logerenbijvlamingen.com deze advertentie offline. Vervolgens zal Logerenbijvlamingen.com de adverteerder/verhuurder per e-mail aanschrijven. Mocht de adverteerder/verhuurder niet in staat blijken in correct Nederlands zijn advertentie te plaatsen en te beheren, dan wordt de advertentie definitief verwijderd en het abonnement beëindigd. Abonnementskosten zullen in dit geval niet worden terugbetaald

De titel en de tekst van een advertentie moeten juist en helder worden omschreven en mogen dan ook niet onjuist of misleidend zijn. Foto’s of video’s bij een advertentie moeten betrekking hebben op de aangeboden accommodatie of direct daar mee verband houden.

Logerenbijvlamingen.com heeft het recht om de door de adverteerder/verhuurder geplaatste teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk aan te passen of te weigeren.

  

Artikel 3. Gegevens bij registratie

Bij de registratie om toegang te krijgen tot ons klantenpaneel en diens diensten, wordt u gevraagd enkele persoonlijke gegevens in te vullen. Wij verwachten van u dat dit waarheidsgetrouwe gegevens zijn, daar deze op elke factuur gebruikt zullen worden. Indien deze gegevens foutief zijn, berust dit volledig op de verantwoordelijkheid van de verhuurder of huurder zelf en wordt dit bij eventuele fiscale of juridische problemen gemeld.

 

Artikel 4. Toevoegen van zelfgegenereerde inhoud

Op deze website kan de gebruiker/adverteerder op allerlei mogelijke manieren inhoud toevoegen aan de website. Dit bedraagt zowel visueel materiaal als text. Steeds draagt de gebruiker zelf de verantwoordelijkheid om correcte, duidelijke en legale informatie te verstrekken. Indien de gebruiker zich niet houdt aan bij wet vastgelegde standaarden of eisen, wordt niet deze website, maar de gebruiker zelf rechtelijk vervolgd. Wij zijn niet verplicht om elke mogelijke vorm van inhoud te controleren, daar de gebruiker zelf dat hoort te doen. Als er toch wederrechtelijke of ethisch onverantwoorde informatie teruggevonden wordt, zal de gebruiker zelf daarop aangesproken worden en kunnen er eventueel juridische maatregelen getroffen worden.

 

Artikel 5. Abonnementen

Er zijn 2 type abonnementen.

A) No cure no pay abonnement:

Wanneer u een no cure no pay abonnement afsluit, wordt per geaccepteerde reserveringsaanvraag een commissie van 10% berekend over de totale huursom exclusief borg en toeristenbelasting. Er zijn geen verdere abonnementskosten verschuldigd.

 

Het is niet toegestaan om uw contactgegevens zoals emailadres/telefoonnummer/URL naar uw eigen website bij een "no cure no pay" advertentie op logerenbijvlamingen.com te vermelden. Dit is alleen toegestaan indien u het vast abonnement heeft afgesloten.

Het is eveneens niet toegestaan om uw contactgegevens zoals e-mailadres en/of telefoonnummer en/of URL naar uw eigen website, bij het beantwoorden van een contactaanvraag te vermelden. De communicatie wordt altijd gevolgd door logerenbijvlamingen.com. Mocht er bij controle een e-mailadres, telefoonnummer en/of URL/link tegenkomen dan heeft logerenbijvlamingen.com het recht een sanctie van € 100 op te leggen.

Logerenbijvlamingen.com controleert elke advertentie regelmatig op deze regels en behoudt zich het recht voor dergelijke verwijzingen te verwijderen. Na meerdere inbreuken van deze regels heeft Logerenbijvlamingen.com het recht de advertentie en de adverteerder te verwijderen van de website.

Indien een reserveringsaanvraag wordt afgewezen door de verhuurder zonder geldige reden, wordt er € 25 annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde commissie van de afgewezen boekingsaanvraag lager is dan de annuleringskosten wordt er 10% commissie in rekening gebracht.

Bij een niet beantwoorde reserveringsaanvraag wordt er eveneens € 25 annuleringskosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde commissie van de verlopen boekingsaanvraag lager is dan de annuleringskosten wordt er 10% commissie in rekening gebracht.

Onder “reserveringsaanvraag” wordt het volgende verstaan: een potentiële huurder verstuurt het reserveringsformulier via de kalender in de advertentie van de verhuurder en plaatst zo de reserveringsaanvraag bij de verhuurder

Een reserveringsaanvraag aan de verhuurder is bindend. Verhuurders zijn verplicht zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 3 dagen na verzending van een reserveringsaanvraag door een huurder, te reageren.

Mocht een reserveringsaanvraag geannuleerd worden door een reden buiten de verhuurder om, dan dient de verhuurder dit zo snel mogelijk te melden aan logerenbijvlamingen.com via info@logerenbijvlamingen.com. Als de verhuurder met bewijsmateriaal (voorbeeld een e-mail van de huurder) kan aantonen dat de schuld niet bij de verhuurder ligt zal logerenbijvlamingen.com geen annulatie kosten aanrekenen.

Van een valse annulering is sprake indien de adverteerder/verhuurder al dan niet in samenwerking met de huurder of andere partijen aan logerenbijvlamingen.com laat weten dat de verhuur door een huurder is geannuleerd terwijl dit niet zo is. Van een valse annulering is ook sprake indien er wordt geannuleerd en vervolgens op andere voorwaarden en/of een andere huurtermijn een huurovereenkomst met betrokken partijen wordt aangegaan. Indien er sprake is van een valse annulering dan is de adverteerder/verhuurder terstond alsnog de overeengekomen provisie verschuldigd vermeerderd met een direct opeisbare boete gelijk aan 5 keer de overeengekomen provisie. Aangezien de handelingen van de huurder bij een valse annulering gelijk worden gesteld met fraude en oplichting is een wettelijke ingebrekestelling niet noodzakelijk. Vervolgens zal de advertentie van de website worden verwijderd en zal bij de politie in de vestigingsplaats van logerenbijvlamingen.com en/of in de woonplaats van de adverteerder/verhuurder of de plaats waar de woonplaats onder ressorteert aangifte bij de politie dan wel de gendarmerie worden gedaan en/ of bij overige instanties.

De looptijd van een advertentie op basis van provisie is in principe onbeperkt en er is geen opzegtermijn. De advertentie kan slechts worden beëindigd wanneer alle lopende informatieverzoeken, reserveringen, opties etc. zijn afgerond en nadat door de adverteerder alle provisies zijn betaald.

 

 B) Vast Abonnement:

Wanneer u een vast abonnement afsluit wordt er geen commissie per reserveringsaanvraag in rekening gebracht. De abonnementskosten bedragen op dit ogenblik € 55 per jaar.

U kan uw abonnement altijd nog aanpassen.

Het abonnement wordt niet automatisch verlengt.

 

 Artikel 6. Beoordeling door derden

Indien derden bepaalde gegevens of geplaatste inhoud van andere gebruikers beoordelen, dienen deze eerst na te denken over wat ze schrijven en zijn ze gebonden aan voorwaarden of eisen opgenomen in deze verklaringen of wettelijke bronnen.

 

 Artikel 7. Andere wederrechtelijke acties

Als gebruikers andere wederrechtelijke acties plegen, zich niet houden aan elders vermelde regels of schade aan de website leveren, worden er steeds maatregelen getroffen, al dan niet op rechtelijke basis.

 

 Artikel 8. Inzake ongehoorzaamheid

Bij het niet naleven van bovenstaande verklaringen en eisen door de gebruikers van deze website, zijn wij genoodzaakt daar steeds maatregelen tegen te nemen. Deze maatregelen vallen niet te betwisten door de gebruiker in geval van duidelijke bewijzen. We hebben steeds het recht, zelfs de plicht, om illigale of wederrechtelijke praktijken te melden en eventueel voor te brengen bij rechtelijke instanties.

 

Artikel 9. Uitsluitingen en beperkingen.

Volgende acommodaties op de website van Logerenbijvlamingen.com komen niet als verhuuradvertenties in aanmerking:

de adverteerder weigert of nalaat de beschikbaarheid en prijzen van de accommodatie actueel te houden.

de adverteerder door middel van zijn advertentie en/of gedragingen ons slechte publiciteit bezorgt.

Indien op enig moment blijkt dat de advertentie niet voldoet aan bovengenoemde voorwaarden dan kan de advertentie van de website worden verwijderd. Dit geldt ook wanneer er door huurders en/of andere belanghebbenden klachten worden ingediend en deze klachten terecht blijken te zijn. Hierbij willen wij uitdrukkelijk vermelden dat wij eventuele klachten over de advertentie en/of de accommodatie niet inhoudelijk zullen behandelen noch zullen optreden als bemiddelaar.

 

Artikel 10. Het recht van weigeren, wijzigen en verwijderen van advertenties

Logerenbijvlamingen.com heeft het recht om advertenties te weigeren of te verwijderen. Logerenbijvlamingen.com heeft ook het recht om advertenties aan te passen indien de inhoud niet strookt met onze algemene voorwaarden en overige bepalingen. 
Dit artikel geldt ook wanneer de inhoud van de advertentie beledigende en/of kwetsende teksten bevat en/of naar algemeen maatschappelijk aanvaarde normen niet acceptabele inhoud bevat. In geval van verwijdering is Logerenbijvlamingen.com niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die door de verwijdering zou zijn veroorzaakt of zal worden veroorzaakt.

 

Artikel 11 Toegang account en data Verhuurder


Voor beheers- en configuratiedoeleinden en voor de financiële afwikkeling van een transactie en boekingsaanvraag, heeft Logerenbijvlamingen.com toegang tot het account van de adverteerder op de Website.

Logerenbijvlamingen.com is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden zich onbevoegd toegang verschaffen (hacken) tot de account van de Verhuurder.

De adverteerder is zelf verantwoordelijk voor zijn data en Content. Logerenbijvlamingen.com is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het verlies van (een deel) van deze data.

De adverteerder en huurder zijn zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren en beheren van de door Logerenbijvlamingen.com aan hen verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden voor hun account. Logerenbijvlamingen.com accepteert geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het (al dan niet onzorgvuldige) gebruik van deze gegevens.

 

Artikel 12. Beperking van aansprakelijkheid

Logerenbijvlamingen.com host haar website bij een gerenommeerd bedrijf met 99% uptime garantie. Logerenbijvlamingen.com is echter bij een storing of uitval van de website of niet goed functioneren van de website op geen enkele wijze aansprakelijk voor alle vormen van schade die hierdoor gelijk of later zouden kunnen optreden.

Logerenbijvlamingen.com is evenmin aansprakelijk voor de gedragingen, handelen, tekortkomingen en dergelijk van een huurder in de breedst mogelijke context.

 

Artikel 13.  Onderhouden van de advertentie

De adverteerder/verhuurder is verplicht om de verhuurkalender, periodes en prijzen actueel te houden. Het is voor ons en voor een huurder enorm vervelend om achteraf te moeten horen dat een accommodatie niet meer beschikbaar blijkt te zijn maar dat op de website de betreffende huurperiode als vrij te boek staat. Indien blijkt dat de kalender onjuiste informatie bevat, dan heeft Logerenbijvlamingen.com de mogelijkheid de advertentie te verwijderen

Bij totstandkoming van een overeenkomst van opdracht tussen Logerenbijvlamingen.com en adverteerde/verhuurder dient de adverteerder/verhuurder ten allen tijde zorg te dragen voor een werkend e-mail adres welke frequent wordt gelezen. De adverteerder/verhuurder staat in dat het door hem opgegeven e-mail adres werkt en frequent wordt gelezen.

 

Artikel 14. Nietigheid

Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 15. Welk recht is van toepassing

Enkel de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd voor de plaats van de uitbatingszetel van logerenbijvlamingen.com zijn bevoegd in geval van een geschil.

 

Artikel 16. Inzake wijziging van de algemene voorwaarden en tarieven

Logerenbijvlamingen.com mag de algemene voorwaarden op elk tijdstip wijzigen. Geregistreerde gebruikers (adverteerders en huurders) worden hier steeds van op de hoogte gebracht via mail of andere communicatiekanalen. Niet-geregistreerde gebruikers moeten zich steeds houden aan de actuele versie van de Algemene Voorwaarden.

De nieuwe versie van de algemene voorwaarden is altijd van toepassing op reserveringsaanvragen en iedere overeenkomst tussen logerenbijvlamingen.com en Bezoekers, Huurders en Verhuurders

Logerenbijvlamingen.com is gerechtigd haar tarieven te wijzigen. Wijzigingen van de provisie percentage worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden 7 dagen na bekendmaking in.

Wijzigingen van prijzen van vaste abonnementen kan ten allen tijde gebeuren zonder verwittiging.

Deze wijziging geldt uiteraard niet voor lopende vaste abonnementen maar voor alle nieuwe afgesloten abonnementen.

 

 

Vragen? Stel ze aan ons!

Indien er nog vragen zijn over deze voorwaarden, of andere juridische maatregelen, kan u steeds contact opnemen via info@logerenbijvlamingen.com. Uw vragen zullen dan zo snel mogelijk verwerkt worden.

 

Logerenbijvlamingen.com uses cookies to store your browsing experience on this site We use cookies to personalize your experience. By continuing to visit this website you agree to our use of cookies. Learn More GOT IT!